You are here

Szukaj odmian

Użyj wyszukiwarki lub filtrów po lewej stronie aby wyszukać odmiany nasion 

Pages

Agil

Pszenica ozima

Stabilny plon w każdym roku i na każdym stanowisku

Apanaci

Rzepak ozimy

Wysoki plon, hough!

Arobase

Kukurydza

FAO 250

Twarda sztuka

Da Vinci

Rzepak ozimy

Da więcej!

Delawar

Pszenica ozima

Doskonała kombinacja plonowania, jakości i zdrowotności

Delitop

Kukurydza

FAO 240

Góry ziarna

Dolores

Pszenica ozima

Wysokoplonująca odmiana chlebowa

Drim

Kukurydza

FAO 220

Jak marzenie

Euclide

Pszenica ozima

Wczesność na pierwszym planie!

Fakir

Pszenica ozima

Doskonała kombinacja plonowania, jakości i zimotrwałości

Findus

Pszenica ozima

Pełna Jakość i Plenność

Galation

Jęczmień ozimy

Stabilny plon, elastyczne źdźbło i dokłosie

Galerist

Pszenica ozima

Jakość, wczesność, zimotrwałość

George

Rzepak ozimy

Z nim nigdy nie jest
za późno na piękne zbiory!

Gordian

Pszenica ozima

Wysokie plony na każdym stanowisku

Hobbit

Jęczmień ozimy

Odmiana hybrydowa o wysokiej i pewnej jakości

Mandril

Rzepak ozimy

Prawdziwa siła natury

Mascara

Rzepak ozimy

I nie musisz stać na rzęsach

Mercurioo

Jęczmień ozimy

Wysoka stabilność plonowania, wśród odmian Hyvido™ wyróżnia się zimotrwałością.

NK Cooler

Kukurydza

FAO 240

Mocny w ziarnie

NK Falkone

Kukurydza

FAO 230-240

Szybki i niezawodny

NK Gitago

Kukurydza

FAO 220-230

Dobra inwestycja

NK Ravello

Kukurydza

FAO 210

Ultra wczesny zbiór

Norin

Pszenica ozima

Wczesna, odporna na wyleganie pszenica elitarna

Pages