You are here

Szukaj odmian

Użyj wyszukiwarki lub filtrów po lewej stronie aby wyszukać odmiany nasion 

Pages

Actual

Kukurydza

FAO 190

Mocna, wczesna, dobra

Agil

Pszenica ozima

Stabilny plon w każdym roku i na każdym stanowisku

Apanaci

Rzepak ozimy

Wysoki plon, hough!

Da Vinci

Rzepak ozimy

Da więcej!

Delawar

Pszenica ozima

Doskonała kombinacja plonowania, jakości i zdrowotności

Delitop

Kukurydza

FAO 240

Góry ziarna

Dolores

Pszenica ozima

Wysokoplonująca odmiana chlebowa

Drim

Kukurydza

FAO 220

Jak marzenie

Euclide

Pszenica ozima

Wczesność na pierwszym planie!

Fakir

Pszenica ozima

Doskonała kombinacja plonowania, jakości i zimotrwałości

Findus

Pszenica ozima

Pełna Jakość i Plenność

Galation

Jęczmień ozimy

Stabilny plon, elastyczne źdźbło i dokłosie

Galerist

Pszenica ozima

Jakość, wczesność, zimotrwałość

George

Rzepak ozimy

Z nim nigdy nie jest
za późno na piękne zbiory!

Gordian

Pszenica ozima

Wysokie plony na każdym stanowisku

Hobbit

Jęczmień ozimy

Odmiana hybrydowa o wysokiej i pewnej jakości

Mandril

Rzepak ozimy

Prawdziwa siła natury

Mascara

Rzepak ozimy

I nie musisz stać na rzęsach

Mercurioo

Jęczmień ozimy

Wysoka stabilność plonowania, wśród odmian Hyvido™ wyróżnia się zimotrwałością.

NK Falkone

Kukurydza

FAO 230-240

Szybki i niezawodny

Norin

Pszenica ozima

Wczesna, odporna na wyleganie pszenica elitarna

Opal

Pszenica ozima

Blask na Twoim polu

SY Alibaba

Rzepak ozimy

Sprytniejszy od kiły kapusty

SY Alister

Rzepak ozimy

Kiła? Zakaz wjazdu!

Pages