You are here

Kukurydza zajmuje trzecie miejsce wśród zbóż na świecie, zarówno pod względem powierzchni zasiewów, jak i zbiorów. Areał kukurydzy w Polsce przekracza 1 milion hektarów. Jej duża popularność utrzymuje się ze względu na dużą wydajność oraz wartość pokarmową. Kukurydza znajduje szerokie zastosowanie jako pasza dla bydła, trzody chlewnej oraz drobiu. Jest też cennym produktem spożywanym przez człowieka.

Syngenta w swojej ofercie posiada blisko 40 odmian kukurydzy z przeznaczeniem na ziarno, grys, kiszonkę czy biogaz. Do najpopularniejszych należy odmiana SY Talisman z przeznaczeniem na ziarno. Sprawdza się zarówno w dobrych jak i słabych latach. Wyróżnia ją stabilny i wyrównany plon. W sezonie 2016 w doświadczeniach COBORU odmiana uzyskała plon 111% wzorca, co daje 135,5 dt/ha. Jest to lider plonu ziarna nie tylko w Polsce, ale również w Niemczech i Austrii.

Wśród odmian na kiszonkę szczególnie polecamy odmianę SY Kardona. Jest to propozycja dla farm stawiających na wysoki plon oraz jakość kiszonki. W doświadczeniach COBORU 2016 odmiana SY Kardona uzyskała najwyższy w grupie plon suchej masy: 224,6 dt/ha, co stanowi 105% wzorca. Zdrowe, bardzo silnie ulistnione rośliny z dużym udziałem kolb dają plon o wysokiej strawności i koncentracji energii. Odmiana należy do grupy POWERCELL - nowoczesnych odmian spełniających wysokie wymagania producentów i hodowców bydła.

Poznaj pełną listę odmian kukurydzy:

• na ziarno: https://www.syngenta.pl/uprawy/kukurydza/odmiany-na-ziarno

• na kiszonkę: https://www.syngenta.pl/uprawy/kukurydza/odmiany-na-kiszonke

Program ochrony kukurydzy


Środki ochrony roślin


Insektycydy

Karate Zeon 050 CS

Środek owadobójczy i przędziorkobójczy w formie koncentratu przeznaczony do zwalczania...

Fungicydy

Quilt Xcel 263,8 SE

Quilt Xcel 263,8 SE jest środkiem grzybobójczym, w formie zawiesino-emulsji do...

Herbicydy

Elumis Forte Pack

Produkt firmy Syngenta przeznaczony do zwalczania chwastów w uprawie kukurydzy. Jest...

Herbicydy

Lumax 537,5 SE

Środek chwastobójczy przeznaczony do przedwschodniego i powschodzącego zwalczania...