You are here

Szukaj produktu

Wpisz poniżej nazwę produktu lub użyj bezpośredniego linku.
Korzystaj z filtrów po lewej stronie aby zawęzić wyszukiwanie.

Pages

ACTARA 25 WG

Insektycydy

Środek owadobójczy do zwalczania larw i chrząszczy stonki ziemniaczanej oraz szkodników ssących i gryz

Actellic

Insektycydy

Środek owadobójczy do dezynsekcji pomieszczeń magazynowych oraz nasion siewnych i przeznaczonych do konsumpcji.

Affirm

Insektycydy

Środek owadobójczy przeznaczony do zwalczania szkodników w uprawach jabłoni, gruszy jak również do zwa

Amistar

Fungicydy

Fungicyd do szerokiego zastosowania w ochronie zbóż, rzepaku i warzyw.

Amistar Opti

Fungicydy

Fungicyd do ochrony warzyw

Arcade 880 EC

Herbicydy

Herbicyd do ochrony ziemniaka

Armure

Fungicydy

Fungicyd do ochrony buraka cukrowego

Artea

Fungicydy

Fungicyd do ochrony zbóż ozimych i jarych

Avans Premium

Herbicydy

Herbicyd przeznaczony do zwalczania perzu właściwego oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych na p

Axial 50

Herbicydy

Herbicyd do zwalczania miotły zbożowej, wyczyńca polnego, owsa głuchego i chwastnicy jednostronnej w u

Axial Komplett Pak

Herbicydy

Zwalcza chwasty jednoliścienne i dwuliścienne takie jak: przytulia czepna, rumian polny, chaber bławat

Axial One

Herbicydy

Herbicyd do zwalczania chwastów jedno i dwuliściennych w uprawie zbóż ozimych i jarych

Beret Trio

Zaprawy nasienne

Fungicyd do zaprawiania ziarna siewnego zbóż ozimych i jarych

Biromil

Fungicydy

Fungicyd do ochrony zbóż ozimych

Boxer

Herbicydy

Herbicyd do zwalczania rocznych chwastów jedno i dwuliściennych w uprawie zbóż ozimych, ziemniaków, wa

Boxer Evo EC

Herbicydy

Boxer Evo EC jest herbicydem selektywnym, stosowanym nalistnie, występującym w formie koncentratu do r

Brasan

Herbicydy

Herbicyd do zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w rzepaku ozimym

Bravo 500 SC

Fungicydy

Fungicyd, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu powierzchniowym, do stosowan

Carial Flex

Fungicydy

Fungicyd, koncentrat w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu wgłębnym i powierzc

Carial Star

Fungicydy

Fungicyd do ochrony ziemniaka i pomidora

Caudillo

Herbicydy

Caudillo 200 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, przeznaczony

Celest

Zaprawy nasienne

Fungicyd w formie płynnego koncentratu o działaniu powierzchniowym, przeznaczony do zaprawiania w zaprawiarkach

Pages