You are here

Odmiany kukurydzy na kiszonkę

Odmiany polecane na kiszonkę


SY Kardona

FAO 250

Wydajność na zawołanie

Drim

FAO 220

Jak marzenie

SY Amboss

FAO 220-230

mniAM BOSS

SY Feeditop

FAO 230

Kiszonka z klasą

SY Milkytop

FAO 230

Żyły złota

SY Welas

FAO 230-240

Ładuje energią

SY Gibuti

FAO 240

Tytan kiszonki

SY Madras

FAO 240

Esencja kiszonki

SY Respect

FAO 240

Budzi respekt

SY Unitop

FAO 240

Przełom w wydajności

SY Campona

FAO 260

Mleczna odmiana

SY Gordius

FAO 250-260

Przekracza horyzont oczekiwań

Program ochrony kukurydzy


Środki ochrony roślin


Insektycydy

Karate Zeon 050 CS

Środek owadobójczy i przędziorkobójczy w formie koncentratu przeznaczony do zwalczania...

Herbicyd

Elumis

Środek chwastobójczy w formie zawiesiny stosowany nalistnie, przeznaczony do...

Herbicydy

Lumax 537,5 SE

Środek chwastobójczy przeznaczony do przedwschodniego i powschodzącego zwalczania...


Jedną z najczęściej stosowanych w żywieniu bydła mlecznego pasz objętościowy jest kiszonka. Wśród jej rodzajów wyróżnia się kiszonkę kukurydzy, która stanowi główne źródło energii w żywieniu krów. Dobrej jakości kiszonka zapewnia bydłu odpowiednią ilość właściwych składników odżywczych, dzięki czemu hodowca może zaoszczędzić na paszach treściwych. Syngenta chce być bliska hodowcom, dlatego też oferuje kilkanaście różnych odmian kukurydzy na kiszonkę, zapewniając hodowcy i jego zwierzętom to, co najlepsze.

Znaczna część znajdujących się w ofercie odmian kukurydzy na kiszonkę doskonale wzrasta na większości lub nawet na wszystkich rodzajach gleb. Odmiany te charakteryzują się często stosunkowo szybkim wzrostem początkowym. Dodatkowo dzięki odpowiedniej wielkości kolb i nieprzeciętnej zdrowotności dają wysokiej jakości plon – i to w dużej ilości.

Kukurydza na kiszonkę od firmy Syngenta cechuje się bardzo dobrymi właściwościami nie tylko z perspektywy rolnika, ale i ze strony hodowcy, który zadaje swoim zwierzętom powstałą kiszonkę. Jest ona bowiem bogata w energię, łatwo się trawi i jest cennym źródłem skrobi, włókna oraz innych składników ważnych dla rozwoju i wydajności bydła mlecznego.

Wiele dostępnych w ofercie firmy Syngenta odmian kukurydzy na kiszonkę nadaje się również na ziarno, co znacznie zwiększa przydatność zakupionych nasion kukurydzy. Niektóre służą także do produkcji biogazu.