You are here

FAO 260
Mleczna odmiana

Cechy odmiany

  • wysoki plon suchej masy
  • duży wigor młodych roślin
  • dobrze ulistnione, wysokie rośliny (290 cm) o wyjątkowej zdrowotności
  • wysoka strawność włókna
  • wysoki uzysk biogazu

Charakterystyka kolby

kolba
typu flex
ziarno typu
flint

Zalecana obsada i gleba

  • 80 000 - 90 000 szt./ha
  • doskonale adaptuje się do wszystkich stanowisk

Wyniki doświadczeń

Plon i zawartość suchej masy, doświadczenia COBORU 2017 na zlecenie Syngenta, 3 lokalizacje