You are here

Odmiany rzepaku


Odmiany mieszańcowe

Rzepak SY Saveo odmiana mieszańcowa - wyciśniesz plon w każdych warunkach
Odmiana mieszańcowa

SY Saveo

Wyciśniesz plon w każdych warunkach

Rzepak SY Medea odmiana mieszańcowa - nieziemskie plonowanie
Odmiana mieszańcowa

SY Medea

Nieziemskie plonowanie

Rzepak SY Polana odmiana mieszańcowa
Odmiana mieszańcowa

SY Polana

Słowiański charakter

Rzepak SY Florian odmiana mieszańcowa - jeśli ma coś pęknąć, to tylko rekord plonu
Odmiana mieszańcowa

SY Florian

Jeśli ma coś pęknąć,
to tylko rekord plonu!

Rzepak George odmiana mieszańcowa - z nim nigdy nie jest za późno na piękne zbiory
Odmiana mieszańcowa

George

Z nim nigdy nie jest
za późno na piękne zbiory!

Odmiany mieszańcowe kiłoodporne

Rzepak SY Alibaba odmiana kiłoodporna - sprytniejszy od kiły kapusty
Odmiana Kiłoodporna

SY Alibaba

Sprytniejszy od kiły kapusty

Agricast

Agricast

Dynamiczny serwis opracowany dla potrzeb prognozowania zabiegów agrotechnicznych.

Odmiany populacyjne

Program ochrony rzepaku


Środki ochrony roślin


Fungicyd Amistar Gold Max
Fungicydy

Amistar Gold Max

FUNGICYD, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC), o...

Insektycyd Karate Zeon 100 CS
Insektycydy

Karate Zeon 100 CS

Środek owadobójczy w formie zawiesiny kapsuł w cieczy do rozcieńczania wodą, o...

Herbicyd Touchdown Premium
Herbicydy

Touchdown Premium 360 SL

Herbicyd do zwalczania perzu wlaściwego oraz innych chwastów jednoliściennych i...

Herbicyd Teridox
Herbicydy

Teridox 500 EC

Herbicyd do zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych i niektórych chwastów...

Regulator wzrostu Proteg
Regulatory wzrostu

Proteg 250 EC

Regulator wzrostu do zbóż ozimych i jarych.

Regulator wzrostu Moddus Flexi
Regulatory wzrostu

Moddus Flexi

Nowość w regulacji wzrostu zbóż!

Fungicyd Magnello
Fungicydy

Magnello 350 EC

Fungicyd do ochrony rzepaku ozimego

Insektycyd Kusti
Insektycydy

Kusti 050 CS

Insektycyd w formie zawiesiny kapsuł w cieczy do rozcieńczania wodą, o działaniu...

Fungicyd Dobromir Top
Fungicydy

Dobromir Top 250 SC

Fungicyd do ochrony pszenicy ozimej i jarej, żyta, jęczmienia ozimego i jarego,...

Herbicyd Avans Premium
Herbicydy

Avans Premium 360 Sl

Herbicyd przeznaczony do zwalczania perzu właściwego oraz innych chwastów...

Maxim Power
Zaprawy nasienne

Maxim Power

Zaprawa zbożowa nowej generacji, zarejestrowana przeciwko najważniejszym chorobom...

Regulator wzrostu Moddus
Regulatory wzrostu

Moddus 250 SC

Środek z grupy regulatorów wzrostu roślin w formie koncentratu stosowany do zbóż.

Fungicyd Amistar Gold
Fungicydy

Amistar Gold

Fungicyd, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC), o...

Fungicyd Amistar
Fungicydy

Amistar 250 SC

Środek grzybobójczy w formie koncentratu stosowany zapobiegawczo w zwalczaniu chorób...

Herbicyd Colzor Trio
Herbicydy

Colzor Trio 405 EC

Środek chwastobójczy w formie koncentratu przeznaczony do zwalczania jednorocznych...

Regulator wzrostu Toprex
Fungicydy

Toprex 375 SC

Środek grzybobójczy i regulator wzrostu w formie koncentratu. Działa zapobiegawczo i...

Insektycyd Karate Zeon
Insektycydy

Karate Zeon 050 CS

Środek owadobójczy i przędziorkobójczy w formie koncentratu przeznaczony do zwalczania...

Insektycyd Plenum
Insektycydy

Plenum 500 WG

Środek owadobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu...

Herbicyd Reglone
Herbicydy

Reglone 200 SL

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego....

Herbicyd Fusilade Forte
Herbicydy

Fusilade Forte 150 EC

Środek chwastobójczy w formie koncentratu przeznaczony do selektywnego zwalczania...

Fungicyd Symetra
Fungicydy

Symetra 325 SC

Środek grzybobójczy w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania...

Fungicyd Amistar Xtra
Fungicydy

Amistar Xtra 280 SC

Środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o...

Insektycyd Evure
Insektycydy

Evure

Insektycyd w formie emulsji (olej w wodzie) do sporządzania emulsji wodnej, o...

Herbicyd Zetrola
Herbicidy

Zetrola

Selektywny herbicyd, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany...


Rzepak w Polsce uprawia się w formie ozimej, gdyż jest można w ten sposób uzyskać znacznie większy plon w porównaniu z rzepakiem jarym.

Siew jest uzależniony głównie od warunków klimatycznych w danym rejonie kraju i wymagań konkretnej odmiany rzepaku ozimego. Najwcześniej wykonuje się go w północno-wschodniej Polsce (5-6 sierpnia). W większości województw optymalny termin przypada od drugiej połowy sierpnia (często w dniach 20-25). Zbyt późne wykonanie zabiegu skutkuje słabszym wykształceniem roślin a tym samym zmniejszonym plonem. Opóźnienie o 7 dni może spowodować spadek plonu o 8 %. Najlepsze pod rzepak są kompleksy pszenne dobre i bardzo dobre. Należy unikać podłoży podmokłych, okresowo zalewanych wodą oraz zakwaszonych. Głębokość siewu wynosi 1,5-2cm. Zwykle na obsianie 1ha potrzeba 3,5kg nasion. Najwyższe plony uzyskuje się wysiewając nasiona rzepaku Syngenta po roślinach strączkowych, mieszankach zbożowo-zbożowych oraz po ziemniakach (wczesnych odmianach). Wiosną rzepak wymaga obfitego nawożenia azotem (i siarką, która wspomaga pobieranie wspomnianego pierwiastka). Nawozy fosforowe stosuje się po zbiorze zbóż. Ochrona rzepaku ozimego powinna być prowadzona przez cały sezon wegetacyjny. Warto korzystać z programu ochrony rzepaku obejmującego desykację, ochronę przed zachwaszczeniem, chorobami, szkodnikami oraz regulację wzrostu.

Wybierając odmiany rzepaku należy kierować się takimi parametrami jak plenność, zdolność przezimowania, zawartość tłuszczu w nasionach, odporność na wyleganie oraz niekorzystne czynniki.

Rzepak jest jedną z najważniejszych roślin uprawnych w Polsce. Powierzchnia jego uprawy rosła systematycznie, osiągając w ostatnich latach około 850 tys. ha (rzepak ozimy oraz jary).

Olej tłoczony z nasion rzepaku służy głównie do produkcji olejów jadalnych, margaryn oraz wykorzystywany jest jako surowiec do produkcji biopaliw. Makuch rzepakowy lub śruta poekstrakcyjna pozostałe po wytłoczeniu nasion wykorzystywane są z powodzeniem do produkcji pasz. Uprawa rzepaku ma również bardzo duże znaczenie z punktu widzenia agronomicznego. Roślina ta pozostaje jednym z najlepszych międzyplonów w płodozmianach zbożowych. Nic więc dziwnego, że od kilku lat obserwujemy w naszym kraju intensyfikację tej uprawy.

Syngenta jest jedyną firmą na rynku, która oferuje zarówno nasiona czołowych odmian, jak i rozwiązania ochrony roślin - od siewu aż po zbiór. Rzepak jest dla Syngenta strategiczną uprawą, dlatego prowadzimy szeroko zakrojone projekty badawcze, aby dostarczać Państwu najnowsze technologie.

W roku 2017 wzbogaciliśmy naszą ofertę o odmiany liniowe SY Rokas oraz SY Ilona. Dołączają one do grona odmian o wysokim potencjale plonowania. Dodatkowo SY Rokas posiada szczególną odporność na wyleganie a SY Ilona wyróżnia się wysokim plonem oleju. Obie odmiany cechują się bardzo dobrą zimotrwałoscią.

SY Florida F1 to odmiana mieszańcowa niedawno zarejestrowana w Polsce. Odmiana wczesna w kwitnieniu i dojrzewaniu, o wysokim potencjale plonowania, która charakteryzuje się wysoką tolerancją na suchą zgniliznę kapustnych.

Syngenta ma też w ofercie odmianę SY Alister F1odmianę odporną na kiłę kapustnych. SY Alister F1 to odmiana najczęściej uprawiania w roku 2016 spośród odmian odpornych na kiłę kapusty w Polsce, w Czechach oraz w Niemczech*. 

Kiła kapusta staje się coraz większym problemem w uprawie rzepaku, dlatego hodowla odmian hybrydowych odpornych na kiłę jest jednym z naszych kluczowych projektów hodowlanych. W wyniku tych prac powstała odmiana SY Alibaba F1. To nowa odmiana odporna na kiłę kapustnych, która dobrze plonuje zarówno w warunkach zainfekowanych, jak i bez infekcji.
 
Jeśli chodzi o program ochrony, zachęcamy do zastosowania - TOPREX® 375 SC - obecnie najlepiej rozpoznawanego w Polsce i najczęściej stosowanego regulatora wzrostu i rozwoju rzepaku oraz fungicydu w jednym*. To prawdziwy „architekt łanu”.

W okresie kwitnienia rzepaku, rekomendujemy Amistar Xtra 280 SC. Preparat kontynuuje tradycję znakomitego fungicydu Amistar 250 EC. Fungicyd zawiera dwie substancje aktywne działające zapobiegawczo oraz interwencyjnie. Cyprokonazol szybko zwalcza choroby i infekcje a Technologia AMISTAR® długo chroni rzepak i zwiększa plon dzięki efektowi zieloności.

Znakomitym rozwiązaniem w ochronie insektycydowej jest Karate Zeon. Preparat zwalcza najważniejsze szkodniki rzepaku, można go stosować jesienią a także wiosną. Ma szeroką rejestrację w wielu uprawach. Wyróznia się na tle innych pyretroide unikalną formulacją. Dzięki mikrokapsule preparat jest skuteczniejszy.

*wg badań panelowych niezależej agencji badawczej 2016