You are here

Axial 50 EC | Syngenta

5 powodów dlaczego warto zastosować Axial 50 EC

  • Wbudowany adiuwant bazujący na nowoczesnej technologii.
  • Doskonałe mieszanie z wodą.
  • Łatwe przygotowanie jednorodnej i skutecznej cieczy roboczej.
  • Redukcja ilości stosowanych produktów.
  • Odmienny mechanizm działania od powszechnie stosowanych w zbożach sulfonylomoczników.

Narodziny formulacji doskonałej

Proces przygotowania cieczy roboczej

Wysoka, powierdzona skuteczność

Owies głuchy, miotła zbożowa, chwastnica jednostronna, wyczyniec polny

Nieporównywalna skuteczność zwalczania chwastów jednoliściennych. Doskonałe działanie na miotłę zbożową, owies głuchy, wyczyniec polny, chwastnicę jednostronną oraz wiele innych gatunków chwastów jednoliściennych.

Skuteczny niezależnie od warunków pogodowych

Najlepszy na miotłę zbożową i owies głuchy

Skuteczność na miotłę zbożową w zależności od temperatury

Temperatura [°C] podczas zabiegu

Axial® 50EC jest bardzo skuteczny w szerokim zakresie temperatur, od bardzo niskich (3 stopnie Celsjusza) panujących późną jesienią i wczesną wiosną po gorące majowe dni z temperaturą sięgającą 24 stopnie Celsjusza. Średnia ze wszystkich prezentowanych doświadczeń wyniosła ponad 98%.

 

Skuteczność na miotłę zbożową w zależności od wilgotności powietrza

Względna wilgotność powietrza [%] podczas zabiegu

Axial® 50EC, stosowany w bardzo trudnych warunkach, gdy chwasty pokryte były grubą warstwą wosku, a wilgotność powietrza spadała poniżej 60%, osiągał bardzo wysokie poziomy skuteczności zwalczania miotły zbożowej. Wartości nigdy nie spadały poniżej 90%, a średnio wyniosły ponad 98%.

 

Porównanie Axial 50 EC vs kontrola na polach doświadczalnych

Bezpieczeństwo stosowania

Niezwykle bezpieczny dla upraw

Formulacja Axial® 50EC zapewnia wysoką skuteczność zwalczania chwastów jednoliściennych przy zachowaniu pełnej selektywności.

  • Bezpieczny dla rośliny uprawnej niezaleznie od fazy rozwojowej
  • Daje pełną swobodę w doborze roślin następczych, idealny wybór do zbóż uprawianych przed wysiewem rzepaku, buraków lub roślin warzywnych

Źródło: doświadczenia własne

Niesamowita szybkość działania

  • Preparat zapewnia pełną skuteczność nawet w trudnych warunkach pogodowych.
  • Szybkie wnikanie do rośliny poprawia odporność na zmywanie
  • Konkurencyjność chwastów zostaje wyeliminowana krótko po zabiegu

Niezależnie od gatunku chwastu Axial® 50EC już po jednej godzinie od zabiegu wykazuje niesamowicie wysoką skuteczność.

Profil produktu

Zakres stosowania:
Jesienią i wiosną od fazy wykształconego 1 liścia (BBCH 11) miotły zbożowej do stadium widocznego liścia flagowego (BBCH 37) rośliny uprawnej.
  
Uprawa:
Może być stosowany w uprawach zbożowych: 
pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, jęczmień jary.
  
Substancja aktywna:
Pinoxaden 50 g w 1 litrze środka
  
Dawka:
0,6 – 0,9 l/ha miotła zbożowa i owies głuchy, 
0,9 – 1,2 l/ha wyczyniec polny.

Axial 50 EC daje swobodę wyboru terminu stosowania