You are here

FAO 240
Na cześć ziarna

Cechy odmiany

Typ: mieszaniec pojedynczy
Kierunek użytkowania: ziarno

  • duży i stabilny plon ziarna połączony z wyjątkowym oddawaniem wody
  • zdrowa roślina oraz kolba z wysoką odpornością na Fusarium
  • wysoka odporność na wyleganie nawet przy opóźnionych zbiorach
  • odmiana pokazuje pełen potencjał plonowania na bardzo dobrych glebach

Charakterystyka kolby

28 nasion
w rzędzie
14–16 rzędów
kolba typu flex
ziarno typu
flint

Zalecana obsada i gleba

  • 80 000-85 000 szt./ha
  • gleby dobre i zasobne

Wyniki doświadczeń

Plonowanie i wilgotność ziarna, Syngenta Polska 2015 (21 lokalizacji)

Plon ziarna, badania COBORU 2016 zlecone przez Syngenta, 4 lokalizacje w całym kraju

Plon i wilgotność ziarna w grupie średniopóźnej, Syngenta Polska 2015, (21 lokalizacji)

Maciej Drzazgowski,
Syngenta Polska Sp. z o.o.

SY Salvi to odmiana ziarnowa z dużą i zdrową kolbą. Zaskakuje wysokim oraz stabilnym w latach plonem o niskiej wilgotności. W badaniach COBORU 2016 zleconych przez Syngenta uzyskała plon ziarna na poziomie 130 dt/ha.