You are here

FAO 210
Ultra wczesny zbiór

Cechy odmiany

  • stabilny plon oraz szybki zbiór na ziarno
  • wyśmienita przydatność ziarna dla przemysłu młynarskiego
  • wysoka odporność na fuzariozę kolb
  • odporność na wyleganie łodygowe

Charakterystyka kolby

kolba typu flex ziarno typu flint

Zalecana obsada i gleba

  • 80 000–90 000 szt./ha
  • gleby wolniej nagrzewające się wiosną

Wyniki doświadczeń

Plon ziarna (dt/ha), doświadczenia porejestrowe COBORU (grupa wczesna)​

Plon i wilgotność ziarna (dt/ha), 13 lokalizacji, Syngenta 2013​