You are here

FAO 220
Ziarno dla niecierpliwych

Cechy odmiany

  • wczesna odmiana na ziarno
  • znakomity wiosenny wigor, równe wschody
  • duża kolba, szybkie oddawanie wody
  • wysoka przydatność ziarna dla przemysłu młynarskiego
  • wysoka zdrowotność roślin

Zalecana obsada i gleba

  • 85 000–90 000 szt./ha
  • gleby dobre, wolniej nagrzewające się wiosną

Charakterystyka kolby

kolba typu flex ziarno typu flint

Wyniki doświadczeń

Plonowanie i wilgotność ziarna, 7 lokalizacji Syngenta