You are here

FAO 240
Góry ziarna

Cechy odmiany

  • stabline plonowanie zarówno w korzystnych, jak i trudnych warunkach pogodowych
  • znakomita wymłacalność ziarna i przydatność na młyn
  • rośliny z efektem „stay green”
  • wysoka zdrowotność roślin i odporność na wyleganie
  • wysoka wartość żywieniowa kiszonki

Charakterystyka kolby

kolba typu fix ziarno typu flint

Zalecana obsada i gleba

  • 80 000–90 000 szt./ha
  • wszystie rodzaje, w tym gleby o niskiej kulturze rolnej

Wyniki doświadczeń

Analiza jakościowa surowca kiszonkarskiego, GR Kołybki, 2012

Plon i wilgotność ziarna, 14 lokalizacji Syngenta, 2013