You are here

SY Feeditop

Last updated:
07.09.2017
Uprawa: 

Kukurydza

  • odmiana polecana zarówno na kiszonkę jak i na ziarno
  • wczesna kiszonka o wysokiej zawartości energii
  • bogato ulistnione rośliny z dużym udziałem kolb
  • wysoki i stabilny plon ziarna w różnych latach