You are here

NK Falkone

Last updated:
24.11.2017
Uprawa: 

Kukurydza

  • stabilne plonowanie w różnych warunkach środowiskowych
  • szybkie oddawanie wody z ziarna
  • ziarno poszukiwane przez młyny
  • odporna na fuzariozę
  • odporna na wyleganie łodygowe i korzeniowe