You are here

FAO 230-240
Szybki i niezawodny

Cechy odmiany

  • stabilne plonowanie w różnych warunkach środowiskowych
  • szybkie oddawanie wody z ziarna
  • ziarno poszukiwane przez młyny
  • odporna na fuzariozę
  • odporna na wyleganie łodygowe i korzeniowe

Charakterystyka kolby

kolba typu flex ziarno typu flint

Zalecana obsada i gleba

  • 85 000–90 000 szt./ha
  • wszystkie gleby z wyjątkiem lekkich

Wyniki doświadczeń

Plon ziarna, COBORU 2011-2012 (grupa wczesna)

Plon ziarna, 6 lokalizacji Syngenta, 2013