You are here

SY Pandoras

Last updated:
24.11.2017
Uprawa: 

Kukurydza

Kierunek użytkowania: ziarno
MTZ: 320

  • odmiana o bardzo dobrych cechach pokrojowych odporna na wszystkie typy wylegania
  • najwyższa zdrowotność roślin spośród ponad 30. odmian badanych w doświadczeniach Syngenta
  • ziarno – czysty flint – doskonale nadaje się dla przemysłu młynarskiego
  • W badniach Syngenta odmiana ta przewyższa wszystkie obecne standardy rynkowe w plonie ziarna
  • odmiana o bardzo wysokiej zawartości skrobi w ziarnie – powyżej 37% – polecana do przemysłu spirytusowego
  • nadaje się na wczesne siewy i stanowiska wolniej nagrzewające się wiosną