You are here

Delitop

Last updated:
24.11.2017
Uprawa: 

Kukurydza

  • stabline plonowanie zarówno w korzystnych, jak i trudnych warunkach pogodowych
  • znakomita wymłacalność ziarna i przydatność na młyn
  • rośliny z efektem „stay green”
  • wysoka zdrowotność roślin i odporność na wyleganie
  • wysoka wartość żywieniowa kiszonki