You are here

Warunki i Postanowienia

​Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Syngenta Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-748, ul. Szamocka 8 (KRS 0000017224) dla celów promocyjno-handlowych związanych w szczególności z realizacją zamówień, przekazywaniem mi ofert, katalogów itp. Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych podmiotom trzecim oraz na ich przekazywanie za granicę podmiotom z grupy kapitałowej Syngenta, w tym do krajów gdzie poziom ochrony danych jest na niższym poziomie niż w Polsce (z zastrzeżeniem, iż dane będą przetwarzane wyłącznie przez podmioty z grupy kapitałowej Syngenta). Jednocześnie oświadczam, iż znam przysługujące mi uprawnienie do wglądu i poprawiania moich danych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).