You are here

Actara | Syngenta

Wystarczy raz a dobrze...

 • bardzo wysoka skuteczność w zwalczaniu larw i chrząszczy stonki ziemniaczanej
 • natychmiastowy efekt połączony z długotrwałą ochroną ziemniaka
 • doskonałe rezultaty nawet w wysokich temperaturach

ACTARA®, STONKA BEZ SZANS!

DZIAŁA: SZYBKO, SKUTECZNIEDŁUGOBEZPIECZNIE

ACTARA® 25 WG działa SZYBKO

 • Praktycznie natychmiast po zastosowaniu hamuje żerowanie szkodnika
 • Szybko wnika w głąb liścia i dociera do młodych części roślin, co sprawia, że są one najlepiej chronione
 • Działa szybko zarówno poprzez bezpośredni kontakt preparatu ze szkodnikiem w trakcie opryskiwania, jak i w trakcie żerowania szkodnika na opryskanych roślinach

ACTARA® 25 WG działa SKUTECZNIE

 • Skutecznie zwalcza wszystkie stadia larwalne i osobniki dorosłe
 • Działa skutecznie zarówno w niskich, jak i wysokich temperaturach
 • Dzięki przemieszczaniu się w roślinie, skuteczność preparatu ACTARA® jest niezależna od przyrostu masy roślin

ACTARA® 25 WG działa DŁUGO

 • Zapewnia długotrwałą ochronę ziemniaków obejmującą cały okres nalotów zimujących chrząszczy stonki na plantacje
 • Działa przez okres od 3 do 5 tygodni
 • W większości przypadków wystarczy jeden zabieg, by całkowicie wyeliminować stonkę

ACTARA® 25 WG działa BEZPIECZNIE

 • Granule nie pylą się w czasie przygotowywania cieczy roboczej i jednocześnie doskonale rozpuszczają się w wodzie
 • Preparat jest stosowany w niskich dawkach – 80 g/ha
 • Nie wykazuje fitotoksyczności – jest całkowicie bezpieczny dla chronionych roślin

Informacje o produkcie

 • działanie kontaktowe i żołądkowe
  – dla stonki, na roślinie
  – działanie powierzchniowe, wgłębne i układowe
 • substancja aktywna – 25% tiametoksamu
 • stosować po wystąpieniu szkodnika
 • dawka – 80 g/ha
 • formulacja – granule
 • zalecana ilość wody – 150-400 l/ha
 • karencja – 14 dni

Program ochrony ziemniaków