You are here


 • pszenica ozima - Delawar - odmiana jakościowa (klasa A) o bardzo dobrym potencjale plonowania (plonowanie na poziomie odmian z klasy B)
 • doskonała odporność na choroby, włączając Fusarium
 • rośliny dość niskie, o dużej odporności na wyleganie
   

Doskonała kombinacja plonowania, jakości i zdrowotności

DELAWAR – jakościowa odmiana pszenicy ozimej (grupa A) zarejestrowana w Polsce w 2015 r. Odmiana o dużym potencjale plonowania, wykazuje wyjątkową odporność na wszystkie choroby liści, mając jednocześnie krótki pokrój słomy i dużą odporność na wyleganie.

Pszenica ozima - DELAWAR (A)

 • odmiana jakościowa (klasa A) o bardzo dobrym potencjale plonowania (plonowanie na poziomie odmian z klasy B)
 • rośliny dość niskie, o dużej odporności na wyleganie
 • doskonała odporność na choroby, włączając Fusarium

Odporność na choroby


Wzorzec COBORU 2012–2015 Figura, KWS Ozon, Patras, Artist, Muszelka, RGT Kilimanjaro

Plonowanie w róznych rejonach polski

(COBORU, ZBIÓR 2013, 2014, 2015)


Plonowanie odmiany Delawar w różnych rejonach Polski 
A1 – bez fungicydów i regulatora wzrostu
A2 – ochrona fungicydowa i regulacja wzrostu

Profil odmiany

Plon (zbiór 2013, 2014, 2015)
poziom A1 105% wzorca
poziom A2 102% wzorca
Cechy agrotechniczne
termin kłoszenia średniopóźny
termin dojrzewania średni
wysokość roślin dość niska (89 cm)
zimotrwałość średnia (4)
odporność na wyleganie duża (8,3)
masa 1000 ziaren mała do średniej (41,5g)
Parametry jakościowe ziarna
liczba opadania wysoka
zawartość białka średnia do wysokiej
wydajność mąki wysoka

Źródło: doświadczenia rejestracyjne COBORU
poziom A1 – bez fungicydów i regulatora wzrostu, 
poziom A2 – ochrona fungicydowa i regulacja wzrostu

Zalecenia agrotechniczne

STANOWISKO I WARUNKI UPRAWY

 • rekomendowana do uprawy na różnych stanowiskach
   

TERMIN I NORMA WYSIEWU

Połowa września do końca listopada, w zależności od rejonu uprawy

 • wczesny 250–280 kiełkujących ziaren/m2
 • optymalny 280–320 kiełkujących ziaren/m2
 • opóźniony 400–450 kiełkujących ziaren/m2
   

NAWOŻENIE AZOTEM

Poziom nawożenia w zależności od fazy rozwojowej, zasobności gleby, stanowiska i spodziewanych plonów:

 • krzewienie BBCH 21–25 40–80 kg N/ha
 • strzelanie w źdźbło BBCH 31–32 35–70 kg N/ha
 • początek kłoszenia BBCH 49–51 50–100 kg N/ha