You are here

SY Saveo F1 to już dobrze znany standard na terenie całego kraju, mimo iż jego rejestracja nastąpiła zaledwie 3 lata temu. W porównaniu z innymi odmianami mieszańcowymi, SY Saveo F1 charakteryzuje się wyraźnie intensywniejszym wzrostem korzeni, które penetrują głębiej profil glebowy oraz wykształcają dużą masę korzeni włośnikowych.

Dzięki temu właśnie łan zyskuje dodatkowe bezpieczeństwo w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych, np. niedoborów wody lub suszy.

Odmiana ta polecana jest także na gleby mozaikowe. Dzięki dobrze rozbudowanemu systemowi korzeniowemu na lżejszych stanowiskach wydać wysoki plon.

SY Saveo F1 to odmiana stworzona z wysokim wigorem.

Silny system korzeniowy połączony z wysokim wigorem od początku wschodów pozwala optymalnie wykorzystać wodę i składniki pokarmowe, oraz szybko regenerować się po zimie. Podobne wyniki odmiana uzyskuje w krajach sąsiednich: Niemcy, Czechy czy Węgry. SY Saveo F1 charakteryzuje się wysoką asymilacją azotu i dzięki temu roślina wykorzystuje potencjał nawozu i przetwarza go na wysoki plon. Dodatkowo ograniczone osypywanie łuszczyn chroni plon przed stratami i pozwala bezpiecznie czekać na żniwa. Mniej rzepaku ląduje na ziemi a więcej trafia do spichlerza.

 

Silny system korzeniowy pozwala optymalnie wykorzystać wodę i składniki pokarmowe, oraz szybko regenerować się po zimie. SY Saveo F1 charakteryzuje się wysoką asymilacją azotu. Dzięki temu roślina wykorzystuje potencjał nawozu i przetwarza go na wysoki plon. Dodatkowo, ograniczone osypywanie łuszczyn chroni plon przed stratami i pozwala bezpiecznie czekać na żniwa.

Filmy