You are here

Numer 1 wśród odmian odpornych na kiłę kapusty.*

SY Alister F1 to pierwsza zarejestrowana odmiana odporna na kiłę kapusty w Polsce. Odmiana jest numerem jeden w siewach w Polsce, Czechach oraz Niemczech (najczęściej uprawiana w Polsce spośród odmian odpornych na kiłę kapusty według danych niezależnej agencji badawczej w latach 2014-2016).

SY Alister F1 wyróżnia się również wysoką tolerancją na suchą zgniliznę kapustnych (Phoma lingam). Ta odmiana charakteryzuje się również niską do średniej wysokością roślin, a także dobrą odpornością na wyleganie. Niskie wymagania glebowe oraz szybki rozwój roślin jesienią to kolejne ważne atuty tej odmiany.

*Odmiana sprawdziła się już w wielu miejscach Polski na polach porażonych kiłą kapusty, charakteryzuje się odpornością na najszerzej występujące w Polsce rasy kiły kapusty. W badaniach laboratoryjnych prowadzonych przez IOR-PIB Poznań na użytek badań rejestracyjnych, SY Alister F1 wykazał się najlepszą odpornością wśród odmian zarejestrowanych.

Filmy