You are here

Plenum 500 WG | Syngenta

3 cechy Plenum

  • Nowa substancja aktywna - Pimetrozyna
  • Wysoka skuteczność
  • Szeroki zakres temperatur stosowania

Sposób działania Plenum 500 WG

Pimetrozyna – substancja aktywna Plenum 500 WG – wywołuje u słodyszka rzepakowego objawy bezwładu i utraty koordynacji w kontroli i poruszaniu odnóżami. Efekt ten wynika z działania pimetrozyny na organy chordotonalne znajdujące się w odnóżach owada. Organy te należą do peryferyjnych systemów nerwowych i znajdują się m.in. w stawach odnóży. Efekt bezwładu i braku koordynacji ruchów powoduje, że słodyszek spada z rośliny rzepaku i ginie w krótkim czasie.

Kiedy stosować Plenum

Od zielonego do żółtego pąka rzepaku (BBCH 51 – 59)
Zgodnie z sygnalizacją nalotu – żółte naczynia

Progi ekonomicznej szkodliwości słodyszka:
Zwarty kwiatostan (BBCH 50 – 52): 1 – 2 chrząszcze/roślinę
Luźny kwiatostan (BBCH 55 – 59): 3 – 5 chrząszczy/roślinę

Kluczowe wskazówki:

Nie należy stosować PLENUM w kwitnącym rzepaku lub podczas aktywności pszczół w uprawie.
Należy uważać w sytuacji, gdy łan jest nierównomierny, wówczas fragmenty plantacji mogą kwitnąć wcześniej niż całe pole. W takich przypadkach nie należy stosować Plenum.

Profil produktu Plenum

Substancja aktywna: pimetrozyna 500 g/kg (związek z grupy pirydyn azometyn)

Termin stosowania: środek stosować do opryskiwania roślin po wystąpieniu szkodnika w fazie rozwojowej rzepaku BBCH 51 (zielony pąk) do fazy BBCH 59 (żółty pąk).

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 kg/ha.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 kg/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 150 – 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Plenum 500 WG – środek owadobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania słodyszka rzepakowego w uprawie rzepaku ozimego. Na roślinie działa systemicznie.

Szkodniki rzepaku

Spot reklamowy

Jak działa Plenum