You are here

Młyny rekomendują fungicyd Quilt Xcel

Mając na uwadze dobro producentów kukurydzy, Firma Syngenta wprowadza na rynek nowe rozwiązania.

Dzięki temu zapewniamy Państwu dostęp do wiedzy i nowych technologii, umożliwiających rozwiązywanie problemów w trakcie produkcji kukurydzy i zwiększenie opłacalności tej uprawy.

Nowość!

W 2014 roku nowością wprowadzoną przez Syngenta w ochronie kukurydzy jest fungicyd Quilt Xcel. Produkt zapewnia ochronę kukurydzy przed chorobami grzybowymi oraz zdrowy plon najwyższej jakości. Jego zalety zostały docenione przez wiodące młyny w Polsce. Dlatego od tego roku Syngenta wspólnie z młynem DACSA, KALIZEA Polska Sp. z o.o., Młyny Stanisława Grygiera oraz Silesian Grain rekomenduje Państwu stosowanie fungicydu Quilt Xcel 263,8 SE. Potwierdzeniem rekomendacji jest certyfikat młynów.

Sezon 2014

Dla producentów kukurydzy na ziarno rok 2014 przyniósł wysoką presję organizmów szkodliwych. Najgroźniejsze dla plonu i jakości ziarna okazało się działanie grzybów z rodzaju Fusarium, które dodatkowo było spotęgowane przez żerowanie omacnicy prosowianki w całym kraju. Larwy tego szkodnika uszkadzając kolbę i ziarniaki ułatwiały rozwój grzybów, którego następstwem był wysoki poziom mykotoksyn. Ich wysoka zawartość w ziarnie uniemożliwia jego użycie na cele spożywcze i paszowe.

Sezon 2015

Z kolei sezon 2015 przyniósł inne trudności. Szacuje się, że destrukcyjne działanie wysokich temperatur połączone z długotrwałym brakiem opadów obniży tegoroczną krajową produkcję kukurydzy na ziarno o 30% (dane: GUS, wrzesień 2015).

Zalecenie 2016

Rozwiązaniem jest technologia Syngenta i zastosowanie fungicydu Quilt Xcel. Zabieg wykonany w fazie 8-10 liścia kukurydzy pozwoli obniżyć destrukcyjny wpływ suszy i wysokich temperatur. Wyniki takiego działania produktu w woj. kujawsko-pomorskim znajdą Państwo na kolejnej stronie katalogu. Natomiast zabieg wykonany w fazie kwitnienia kukurydzy w połączeniu ze zwalczaniem omacnicy prosowianki, zapewni Państwu plon wolny od chorób o najwyższej jakości ziarna dla przemysłu spożywczego.

Katarzyna Łapińska, Marketing, Syngenta Polska Sp. z o.o.