You are here

Fusilade Forte ® 150 EC - Opinie

Dlaczego FUSILADE FORTE?

  • Na polach, na których zastosowano powschodowy zabieg preparatem FUSILADE FORTE, w dawce 0,5 l/ha, w fazie rozwoju rzepaku 3–4 liści, stwierdzono bardzo wysoki poziom skuteczności zwalczania chwastów jednoliściennych sięgający 95% w okresie jesiennym i 100% po przezimowaniu.
  • Dodatkowe efekty zastosowania tej technologii jesienią, to średnio przyrost dwóch liści w rozecie rzepaku i niższe wyniesienie pąka wierzchołkowego, co powoduje zwiększenie zimotrwałości rzepaku.

Opinie

W Gospodarstwie Rolnym Wabcz Sp. z o.o. preparat Fusilade Forte stosujemy od kilku lat. Przez ten okres stał się standardem w zwalczaniu chwastów jednoliściennych oraz samosiewów zbóż w uprawie rzepaku. Preparat cechuje się bardzo wysoką skutecznością chwastobójczą, jednocześnie nie oddziałuje negatywnie na rzepak, co jest bardzo ważną cechą, szczególnie jesienią w warunkach bardzo zmiennej i trudnej do przewidzenia pogody.

Zdzisław Mądry,
Gospodarstwo Rolne Wabcz Sp. z o.o.,
320 ha rzepaku, woj. kujawsko-pomorskie