You are here

Efekt plonotwórczy Quilt Xcell udowodniony

Fungicyd Quilt Xcell wzmacnia kukurydzę od korzeni aż po kolbę. Zapewnia wyższy plon oraz odporność na choroby grzybowe i czynniki zewnętrzne. Oto 4 dowody potwierdzające jego skuteczność.

 

1. Intensywniejszy wzrost

2.Większe kolby

Rośliny dłużej zachowują zieloność, dłużej prowadzą proces fotosyntezy oraz intensywniej rosną. Są silniejsze i osiągają pełny potencjał plonowania.
 

Kolby są większe i zawierają więcej ziarniaków o wyższej masie. Wystarczy zwiększyć liczbę ziarniaków w kolbie o 4-5 sztuk, aby podnieść plon o 100 kg/ha.

3.Mocniejsze łodygi

4.Mocniejszy system korzeniowy

Łodygi mają większą wytrzymałość, są odporniejsze na wyleganie i łamanie. Usprawnia to zbiór plonu oraz zapobiega upadkom kolb dającym samosiewy w kolejnym sezonie uprawy.

Silniejszy system korzeniowy zapewnia lepsze wykorzystanie wody i składników pokarmowych. Dzięki temu wzrasta odporność roślin na okresy niedoboru wody i wysokich temperatur.