You are here

FAO 250
Na młyn zysków

Cechy odmiany

Typ: mieszaniec pojedynczy
Kierunek użytkowania: ziarno
MTZ: 280

  • wicelider w plonie ziarna: 108% wzorca wg COBORU 2016 (grupa średniowczesna)
  • niezwykle wysoki potencjał plonowania na ziarno w swojej grupie
  • dobra wymłacalność ziarna
  • na zasobnych stanowiskach wykazuje bardzo wysoki potencjał plonowania
  • wysoka zdrowotność roślin
kolba typu
flex
ziarno typu
flint/dent

Zalecana obsada i gleba

  • 75 000-85 000 szt./ha
  • dobre stanowiska z najwyższym potencjałem plonowania

Wyniki doświadczeń

Plon i wilgotność ziarna, badania COBORU 2016 zlecone przez Syngenta, 4 lokalizacje w całym kraju