You are here

FAO 250
Strzał w 10.

Cechy odmiany

Typ: odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC)
Kierunek użytkowania: ziarno

  • nr 1 w badaniu CCA COBORU 2017 grupa średniowczesna – 110% wzorca
  • nr 2 w badaniach CCA COBORU 2016 grupa średniowczesna – 108% wzorca
  • niezwykle wysoki potencjał plonowania na ziarno (grupa średniowczesna)
  • dobra wymłacalność ziarna
  • na zasobnych stanowiskach dobrze reaguje na obniżoną obsadę roślin – rekompensuje plon bardzo dużą kolbą i wysokim zaziarnieniem
  • dobra zdrowotność roślin
28 ziaren
w rzędzie
16 rzędów
kolba typu flex
ziarno
typu flint/dent

Zalecana obsada i gleba

  • 75 000 - 85 000 szt./ha
  • dobre stanowiska z najwyższym potencjałem plonowania

Wyniki doświadczeń

Plonowanie i wilgotność ziarna, badania rozpoznawcze COBORU 2016

Plonowanie i wilgotność ziarna, badania rozpoznawcze COBORU 2017

Plonowanie i wilgotność ziarna, badania COBORU zlecone przez Syngenta 2018
(Przecław, Pawłowice, Głubczyce, Kawęczyn, Kościelna Wieś, Śrem)