You are here

Seguris Opti | Syngenta
 • Wyjątkowa skuteczność w zwalczaniu septoriozy i rdzy
 • Długotrwała ochrona
 • Efekt plonotwórczy dający najwyższe plony

Czym jest Seguris Opti?

Seguris Opti to połączenie dwóch znanych na polskim rynku produktów:
 
  

4 substancje aktywne uwalniają pełen potencjał plonowania Twojej pszenicy

 

Przełom w fungicydach, efekt w plonie

 • Wyjątkowe połączenie dwóch najwyższej klasy fungicydów na rynku polskim - idealne połączenie dwóch formulacji.
 • Silne i długotrwałe działanie na główne choroby grzybowe w zbożach.
 • Specjalista w zwalczaniu septoriozy i rdzy.
 • Pozytywny efekt fizjologiczny w roślinach przekładający się na wyższe plony - także w warunkach stresu suszowego.
 • Najlepszy do zastosowań w zbożach w fazie BBCH 37-51.
 • Zintegrowane zarządzanie odpornością poprzez połączenie czterech różnych mechanizmów działania na patogeny (w tym chlorotalonil).

Profil produktu

PRODUKT SEGURIS 215 SC OLYMPUS 480 SC
Substancje aktywne 125 g/l izopirazam +
90 g/l epoksykonazol
80 g/I azoksystrobina +
400 g/l chlorotalonil
Zalecana dawka na 1,0 ha 0,8 l/ha 1,2 l/ha
Ilość substancji aktywnych
w zalecanej dawce
100 g/ha izopirazam +
72 g/ha epoksykonazol
96 g/ha azoksystrobina +
480 g/ha chlorotalonil
Rejestracja w uprawach zbożowych pszenica ozima, jęczmień ozimy
i jary, pszenżyto, żyto
pszenica ozima, jęczmień ozimy
Możliwość stosowania łącznego pszenica ozima, jęczmień ozimy

Porównanie do standardu rynkowego (substancje aktywne, g/ha)

PRODUKT dawka l/ha SDHI triazol strobiluryna chlorotalonil w sumie subst. aktyw.
Seguris Opti 0,8+1,2 100 72 96 480 748
Standard 1 1,60 66,6 66,6 106,6 0 240
Standard 1 1,25 52 52 83,3 0 187

Tabela przedstawia porównanie zawartości substancji aktywnych w Seguris Opti i w konkurencyjnym produkcie SDHI („Standard 1”) w dwóch dawkach.
Wniosek: Seguris Opti posiada najwyższą zawartość substancji aktywnych na hektar.

Seguris Opti vs Standard 1 (1,6 l/ha)

 • 34% więcej SDHI
 • 8% więcej epoksykonazolu
 • 9% mniej strobiluryny
 • Dodatkowo 480 g chlorotalonilu

Seguris Opti vs Standard 1 (1,25 l/ha)

 • Prawie 2 razy więcej SDHI: 100 vs 52
 • O niemal 40% więcej epoksykonazolu 72 vs 52
 • O 15% więcej strobiluryny
 • Dodatkowo 480 g chlorotalonilu

Długotrwała ochrona przed chorobami

 

Skutecznie zwalcza szerokie spektrum chorób zbożowych


Najbardziej efektywna oraz długotrwała ochrona przed septoriozą oraz rdzą.

Specjalista w zwalczaniu septoriozy w pszenicy ozimej

Wpływ na plon


Długość działania i pozytywny efekt fizjologiczny Seguris Opti - badania niemieckie, 2012 rok, jęczmień ozimy „Sandra”- zabieg w fazie BBCH39.

Plonowanie po Seguris Opti w pszenicy


Doświadczenia własne, Niemcy 2012, n=14. T1: Tło
Standard 1 - biksafen 45 g + protiokonazol 150 g + fluoksastrobina 60 g
Standard 2 - fluksapyroksad 93,8 g + epoksykonazol 93,8 g

Doskonała skuteczność w zwalczaniu chorób oraz efekt fitotoniczny wpływają na dłużej utrzymujący się efekt zieloności liścia, co przyczynia się do wzrostu plonu.

Opinie klientów

Arenda Charbielin
Klasa gleby: IIIa
Termin zabiegu: wychodzący liść flagowy

2013/2014
średni plon 10,9 t/ha
średni plon z farmy 10,3 t/ha
różnica +5,8%
2014/2015
średni plon 9,9 t/ha
średni plon z farmy 9,4 t/ha
różnica +5,3%

Stadnina Koni Nowe Jankowice
Klasa gleby: IIIb-IVb
Areał pszenicy: 80 ha
Odmiana pszenicy o średniej odporności na septoriozę liści.
Pod koniec wegetacji bardzo duży deficyt wodny.

„Efekt ochronny bardzo dobry, plantacja do końca sezonu utrzymywała się na bardzo wysokim poziomie zdrowotności. W trudnych warunkach bardzo pozytywny wpływ mieszaniny Seguris+Olympus na stan fizjologiczny plantacji.”

2014/2015
średni plon 9,8 t/ha
średni plon z farmy 8,7 t/ha
różnica +12,6%

Dawka i termin stosowania

Pełnia ochrony

PIERWSZY ZABIEG FUNGICYDOWY
T1 Chroni podstawę źdźbła oraz dolne liście przed chorobami grzybowymi we wczesnych fazach rozwojowych.
Rekomendujemy zastosowanie preparatu Tilt Turbo 575 EC i Unix 75 WG w celu zapewnienia bezpiecznego rozwoju rośliny.
DRUGI ZABIEG FUNGICYDOWY
T2 Buduje plon poprzez ochronę górnych liści i kłosa przed patogenami grzybowymi oraz poprawę wydajności procesów fizjologicznych.
Rekomendujemy zastosowanie produktu Seguris Opti lub mieszaniny Olympus 480 SC i Menara 410 EC w celu zapewnienia bezpiecznego rozwoju rośliny.

Ochrona zbóż preparatami Syngenta

Filmy