You are here

Logo pszenżyto Lombardo

Cechy odmiany

  • odmiana pszenżyta ozimego o wysokim do bardzo wysokiego poziomie plonowania: – poziom A1 – 108,3% wzorca, co w latach zbioru 2013, 2014 i 2015 odpowiadało plonowaniu 90 dt/ha – poziom A2 – 108% wzorca, co w latach zbioru 2013, 2014 i 2015 odpowiadało plonowaniu 103,3 dt/ha
  • zimotrwałość średnia do dobrej (5,0°)
  • rośliny dość niskie, o małej odporności na wyleganie
  • termin kłoszenia i dojrzewania dość wczesny
  • masa 1000 ziaren duża, wyrównanie ziarna – średnie, gęstość w stanie zsypnym dość mała, odporność na porastanie w kłosie i liczba opadania – średnie
  • tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża

Odporność na choroby

Pszenżyto ozime Lombardo - odporność na choroby