Pszenżyto ozime - Lanetto

Lanetto

Lanetto

Wysoka jakość i plenność

Lanetto
Lanetto

Cechy odmiany

  • średniowczesna odmiana o bardzo wysokiej plenności
  • bardzo wysoka odporność na wyleganie
  • wysoka przydatność na różne stanowiska glebowe
  • ziarno o wysokiej masie hektolitra mało podatne na porastanie
  • wysoka potwierdzona zimotrwałość
  • wysoka odporność na mączniaka prawdziwego oraz na choroby podstawy źdźbła

Odporność na choroby

Pszenżyto ozime Lanetto - odporność na choroby