You are here

Pszenica jakościowa Toras

Zimotrwałość oraz niezrównana odporność na fuzariozę


TORAS (A) – jest pszenicą jakościową o wyróżniającej się zimotrwałości i odporności na fuzariozę kłosa, przystosowaną do późnego siewu.

Pszenica ozima – Toras (A)

 • odpowiednia do uprawy w różnych regionach i różnych terminach siewu
 • nadaje się do opóźnionego siewu (po kukurydzy, ziemniakach i burakach cukrowych)
 • dobra zdrowotność
 • dobra zimotrwałość
 • duża i stabilna liczba opadania

 

Toras – odporność na fuzariozę oraz zimotrwałość

Pszenica jakościowa Toras - zimotrwałość

Źródło: Bundessortenamt, Lista Opisowa Odmian 2014 Blatt für Sortenwesen 07/2014
Odmiana Toras w doświadczeniach PDO COBORU jest oceniana na 5 w 9-stopniowej skali zimotrwałości

Profil odmiany

Plon
poziom A1 prawie średni
poziom A2 średni
Cechy rolniczo-użytkowe
termin kłoszenia średni
termin dojrzewania średniopóźny
wysokość roślin średnia
zimotrwałość dobra
odporność na wyleganie średnia
Parametry jakościowe ziarna
liczba opadania bardzo duża
zawartość białka średnia do dużej
wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego
objętość chleba duża
wodochłonność mąki duża

Źródło: Bundessortenamt, Lista Opisowa Odmian 2014
poziom A1 – bez fungicydów i regulatora wzrostu, poziom A2 – ochrona fungicydowa i regulacja wzrostu

Odporność na choroby

Pszenica jakościowa Toras - odporność

Wzorzec: Julius, JB Asano, Colonia; Bundessortenamt 2014

Zalecenia agrotechniczne

STANOWISKO I WARUNKI UPRAWY

 • odpowiednia do uprawy na różnych stanowiskach
 • wyjątkowa elastyczność terminu siewu
 • szczególnie polecana przy późnym siewie
 • sprawdza się w siewach po kukurydzy, w mulcz i bezpośrednio w ściernisko
   

TERMIN I NORMA WYSIEWU

Połowa września do końca listopada, w zależności od rejonu uprawy

 • wczesny 240–250 kiełkujących ziaren/m2
 • optymalny 250–320 kiełkujących ziaren/m2
 • opóźniony 320–440 kiełkujących ziaren/m2
   

NAWOŻENIE AZOTEM

Poziom nawożenia w zależności od fazy rozwojowej, zasobności gleby, stanowiska i spodziewanych plonów:

 • krzewienie BBCH 21–25 40–80 kg N/ha
 • strzelanie w źdźbło BBCH 31–32 40–70 kg N/ha
 • początek kłoszenia BBCH 49–51 60–100 kg N/ha