You are here

Boxer Evo EC | Syngenta

Nowy herbicyd do jesiennego zwalczania chwastów jedno i dwuliściennych w zbożach ozimych

Nowość w jesiennym zwalczaniu chwastów

Boxer 800 EC to doskonale znany herbicyd Syngenta do jesiennego zwalczania chwastów w zbożach. Od jesieni 2017 Syngenta poszerzyła swoją ofertę środków chwastobójczych o produkt Boxer Evo, wzmocnioną wersję produktu Boxer.

Boxer Evo stanowi połączenie dwóch, wzajemnie uzupełniających się substancji czynnych: prosulfokarbu oraz diflufenikanu. Dzięki temu połączeniu produkt pozostaje mistrzem w zwalczaniu miotły zbożowej, ale dodatkowo oferuje zwiększoną skuteczność zwalczania takich chwastów jak: fiołki, samosiewy rzepaku czy chwasty rumianowate.

Herbicyd Boxer Evo - wyższa skuteczność

Zakres zwalczanych chwastów

Herbicyd Boxer Evo - zakres zwalczanych chwastów

Herbicyd Boxer Evo - zwalczanie chwastów

Boxer Evo może być stosowany przedwschodowo jak i powschodowo we wszystkich zbożach ozimych: pszenica, jęczmień, żyto, pszenżyto.

Boxer Evo – doskonałe zwalczanie miotły zbożowej

Nowoczesny, zaawansowany mechanizm działania BOXER® klasyfikuje produkt w grupie niskiego ryzyka wytworzenia odporności. Produkty Boxer oraz Boxer Evo stanowią ważne ogniwo w strategii antyodpornościowej dla miotły zbożowej.

Herbicyd Boxer Evo - doskonałe zwalczanie miotły zbożowej

Opinia eksperta

Już teraz mamy w Polsce pola, na których koszt zwalczania miotły jest trzykrotnie wyższy niż standardowy. Brak pełnego zwalczenia chwastów powoduje utratę plonu, a tym samym zmniejsza rentowność uprawy.

Stosując Boxer na miotłę zbożową jesienią, skutecznie ją eliminujemy, a jednocześnie zapobiegamy powstawaniu zjawiska odporności.

Marcin Bednarczyk, Ekspert Techniczny Zboża, Syngenta

Skuteczność Boxer Evo oceniana wiosną

Bemowizna, Warmińsko-Mazurskie, doświadczenie PLTSTH2042016

Herbicyd Boxer Evo - doświadczenie PLTSTH2042016

Szczepankowo, Wielkopolskie, doświadczenie PLTSTH1072016

Herbicyd Boxer Evo - doświadczenie PLTSTH1072016

PROFIL PRODUKTU Boxer® Evo

Rodzaj formulacji Boxer Evo 681 EC
Substancja czynna i jej zawartość Prosulfokarb 667 g/l – związek z grupy karbaminianów
Diflufenikan 14 g/l – związek z grupy fenoksynikotynoanilidów
Mechanizm działania wg. HRAC* Prosulfokarb (N – inhibitor syntezy kwasów tłuszczowych)
Diflufenikan  (F1 – inhibitor biosyntezy karotenoidów )
Uprawy Zboża ozime: pszenica, jęczmień, pszenżyto, żyto
Zalecana dawka 3L/ha (4L/ha dawka maksymalna)
Termin stosowania Jesień – przedwschodowo w fazie BBCH 01-09  oraz powschodowo w fazie BBCH 10-13
Spektrum chwastów Jednoliścienne (np. miotła zbożowa)
Dwuliścienne (np. przytulia, fiołek, gwiazdnica pospolita,  maruna bezwonna)

* HRAC – Herbicide Resistance Action Committee (Komitet ds. odporności herbicydów)

Termin stosowania

Herbicyd Boxer Evo - termin stosowania