You are here

Warzywa - Promocje

Batory na jeszcze większe zbiory!

WYCIĄG Z REGULAMINU PROMOCJI:

  • Akcja promocyjna rozpoczyna się dnia 1 grudnia 2016, a kończy dnia 15 czerwca 2017 roku lub po wyczerpaniu zapasów.
  • Niniejsza Akcja promocyjna polega na tym, iż w zamian za zakup odpowiedniej ilości Produktów promocyjnych, Adresaci Akcji Promocyjnej są uprawnieni do zakupu określonej ilości produktów za 1zł za opakowanie.
  • W czasie obwiązywania Akcji promocyjnej Adresaci akcji kupując co najmniej 10 opakowań po dwa i pół tysięcy nasion każde (2,5KS) Produktu promocyjnego uprawnieni są do zakupu dodatkowo jednego opakowania (2,5KS) tego Produktu promocyjnego, tj. nasion brokułu Batory, w cenie 1 zł netto za opakowanie.
  • Produkty promocyjne nie podlegają wymianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

Pobierz regulamin

Chronimy nasze kalafiory

Fungicyd Scorpion - promocja

WYCIĄG Z REGULAMINU PROMOCJI:

  • Akcja promocyjna rozpoczyna się dnia 1 stycznia, a kończy dnia 30 listopada 2017 roku. Dzień zakończenia Akcji promocyjnej przypada na ostateczny termin wydania przez Organizatora benefitów uzyskanych przez Odbiorców Końcowych na jej podstawie.
  • Niniejsza Akcja promocyjna polega na tym, iż w zamian za zakup odpowiedniej ilości Produktów promocyjnych, Adresaci Akcji Promocyjnej mogą uzyskać określone benefity, a mianowicie:
    w zamian za dokonanie zakupów materiału siewnego w określonej ilości mogą uzyskać określoną ilość środka ochrony roślin służącego do ochrony uprawy kalafiora w postaci preparatu „Scorpion 325 SC”
  • Benefity otrzymane w niniejszej Akcji promocyjnej nie podlegają wymianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

Pobierz regulamin