You are here

Odmiana zarejestrowana w Polsce

Rzepak SY Saveo odmiana mieszańcowa - charakterystyka
Rzepak SY Saveo odmiana mieszańcowa - wzrorzec

SY Saveo to odmiana dobrze zakorzeniona w polu!

W porównaniu z innymi odmianami mieszańcowymi SY Saveo charakteryzuje się wyraźnie intensywniejszym wzrostem korzeni, które penetrują głębiej profil glebowy oraz wykształcają dużą masę korzeni włośnikowych. Dzięki temu łan zyskuje dodatkowe bezpieczeństwo w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych np. niedoborów wody lub suszy.

Rzepak SY Saveo odmiana mieszańcowa - dodatkowy plon

 

Rzepak SY Saveo odmiana mieszańcowa - wzrost korzeni

Silny system korzeniowy pozwala optymalnie wykorzystać wodę i składniki pokarmowe, oraz szybko regenerować się po zimie. SY Saveo F1 charakteryzuje się wysoką asymilacją azotu. Dzięki temu roślina wykorzystuje potencjał nawozu i przetwarza go na wysoki plon. Dodatkowo, ograniczone osypywanie łuszczyn chroni plon przed stratami i pozwala bezpiecznie czekać na żniwa.

Filmy