You are here

Numer 1 wśród odmian odpornych na kiłę kapusty.*

SY Alister to pierwsza odmiana odporna na kiłę kapusty zarejestrowana w Polsce, uzyskała największy udział w zasiewach w rejonach zagrożonych kiłą kapusty w Polsce, Czechach oraz Niemczech.

SY Alister wyróżnia się ponadto wysoką zimotrwałością oraz niską do średniej wysokością roślin, a także dobrą odpornością na wyleganie. Małe wymagana glebowe oraz szybki rozwój roślin jesienią to kolejne silne atuty tej odmiany.

*SY Alister charakteryzuje się odpornością na najszerzej występujące w Polsce rasy kiły kapusty, dzięki czemu sprawdza się w krajowej praktyce rolniczej w warunkach uprawy na polach porażonych kiłą kapusty. W testach laboratoryjnych przeprowadzonych przez IOR-PIB w Poznaniu na potrzeby badań rejestracyjnych odmiana SY Alister wyróżniła się dużą odpornością na kiłę kapusty.

Filmy