You are here

Evure | Syngenta

Pyretroid inny niż wszystkie.

Silne punkty insektycydu Evure®

  • Szybki efekt działania tzw. „knock down”
  • Długi efekt utrzymujący się nawet kilka dni
  • Brak odporności
  • Bardziej stabilne działanie w wyższych temperaturach niż innych pyretroidów
  • Bezpieczeństwo stosowania dla owadów pożytecznych przy zachowaniu zasad określonych w etykiecie środka.

Spektrum działania

Insektycyd Evure - spektrum działania

Mechanizm działania

Tau-fluwalinat działa kontaktowo i żołądkowo na owady. Pomimo przynależności do grupy pyretroidów wykazuje odmienną budowę cząsteczki, dzięki czemu ma mniejszą podatność na budowanie oporności i większe bezpieczeństwo dla owadów pożytecznych.

Warunki stosowania

Produkt wykazuje właściwości lipofilne przez co łatwo absorbuje się na powierzchni w woskach roślinnych. Pozostaje zabezpieczony przed opadami deszczu oraz jest mniej podatny na odparowywanie. Środek stosujemy do temperatury 20°C.

Profil produktu Evure® 240 EW

Substancja czynna: tau-fluwalinat – 240 g/l
Termin stosowania: od BBCH 39 – chowacz brukwiaczek
BBCH 59-63 – słodyszek rzepakowy
BBCH 71-78 – szkodniki łuszczynowe
Spektrum działania: chowacz brukwiaczek, słodyszek rzepakowy, chowacz czterozębny, chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
Zalecana ilość wody: zalecane 150 – 400 l wody. Wiekszą dawkę cieczy tylko przy użyciu większej ilości składników mieszaniny np. nawozów
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste