You are here

 
Wczesny plon
FAO 180
  •  
  •  
  •  

SY Nordicstar

Cechy odmiany

Typ: odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC)
Kierunek użytkowania: ziarno, kiszonka

  • odmiana bardzo wczesna plonująca na poziomie odmian o FAO 200-210
  • mocny system korzeniowy
  • niezwykle mocny wczesny wigor
  • bardzo stabilne plonowanie
  • nisko osadzona kolba

Charakterystyka kolby

Kolba typu flex Ziarno typu flint
kolba 
typu flex
ziarno
typu flint

Zalecana obsada i gleba

  • 80 000-90 000 szt./ha
  • stanowiska dobre i bardzo dobre

Wyniki doświadczeń

Plonowanie i wilgotność ziarna, badania COBORU 2016 zlecone przez Syngenta (4 lokalizacje)​

Kukurydza SY Nordicstar odmiana na ziarno - plonowanie i wilgotność ziarna