SY Ignis

Cechy odmiany

Typ: odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC)
Kierunek użytkowania: kiszonka, biogaz

  • Późna odmiana kiszonkowa
  • Odmiana wytwarza potężną masę liści
  • Pozwala uzyskać bardzo wysoki plon suchej masy
  • Bardzo wysoki udział kolb w kiszonce
  • Odmiana o bardzo wysokiej zawartości skrobi.

Zalecana obsada i gleba

  • kiszonka 85 000 – 90 000 szt./ha
  • biogaz 90 000 – 95 000 szt./ha
  • wszystkie typy gleb

Wyniki doświadczeń

Doświadczenia rozwojowe Syngenta Polska 2018

Kukurydza SY Ignis odmiana na kiszonkę - Doświadczenia rozwojowe Syngenta Polska 2018