You are here

Kukurydza SY Gibuti odmiana na kiszonkę
FAO 240
Tytan kiszonki

Cechy odmiany

Typ: odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC)
Kierunek użytkowania: kiszonka, biogaz, ziarno

  • wysokie, dobrze ulistnione rośliny
  • odmiana o wysokich plonach kiszonki
  • daje bardzo dobre wyniki w plonowaniu ziarna
  • bardzo dobre oddawanie wody
  • na dobrych glebach wykazuje wysoki potencjał plonowania na ziarno

Zalecana obsada i gleba

  • na kiszonkę: 80 000 - 90 000 szt./ha
  • na ziarno: 75 000 - 85 000 szt./ha
  • wszystkie typy gleb

Charakterystyka kolby

Kolba typu flex Ziarno typu pośredniego flint
kolba typu
flex
ziarno typu
pośredniego
flint

Wyniki doświadczeń

Plon suchej masy, doświadczenia COBORU 2016 na zlecenie Syngenta (2 lokalizacje)

Kukurydza SY Gibuti odmiana na kiszonkę - plon suchej masy