You are here

FAO 230
Kiszonka z klasą

Cechy odmiany

  • odmiana polecana zarówno na kiszonkę jak i na ziarno
  • wczesna kiszonka o wysokiej zawartości energii
  • bogato ulistnione rośliny z dużym udziałem kolb
  • wysoki i stabilny plon ziarna w różnych latach

Charakterystyka kolby

kolba typu fix ziarno typu flint

Zalecana obsada i gleba

  • 85 000–90 000 szt./ha
  • większość kompleksów glebowych

Wyniki doświadczeń

Analiza jakościowa kiszonki, SDOO Radostowo, 2013

Plon ziarna, COBORU 2013 (grupa średniowczesna)