SY Energetic

Cechy odmiany

Typ: odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC)
Kierunek użytkowania: kiszonka

 • wysoki plon suchej masy i energii z hektara
 • szybko rosnące, zdrowe i wysokie rośliny
 • doskonała strawność włókna

Zalecana obsada i gleba

 • 85 000-95 000 szt./ha
 • polecana na wszystkie typy gleb

Charakterystyka kolby

Kolba typu flex
Ziarno typu flint/dent
kolba typu flex ziarno
typu pośredniego

Najważniejsze cechy rolniczo-użytkowe

 • plon suchej masy wysoki do bardzo wysokiego, stabilny w różnych warunkach i lokalizacjach
 • plon energii bardzo wysoki
 • odporność na wyleganie duża do średniej
 • rośliny wysokie, wyprostowane, dobrze ukorzenione, silnie ulistnione i zdrowe, o dobrym stay green
 • strawność włókna bardzo wysoka
 • nadaje się na wszystkie gleby i stanowiska, na których uprawiana jest kukurydza

Wyniki doświadczeń

Doświadczenia rozwojowe Syngenta 2018

SY Energetic - Doświadczenia rozwojowe Syngenta 2018