You are here

 
Turbo doładowanie ziarna
FAO 250
  •  

 
 

SY Boost

Cechy odmiany

Typ: odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC)
Kierunek użytkowania: ziarno

  • w doświadczeniach wdrożeniowych w Polsce 2018-2019 uzyskiwała bardzo dobre plony ziarna
  • odmiana najwyższy potencjał pokazuje na dobrych stanowiskach
  • odmiana bardzo szybko oddaje wodę w końcowym stadium wegetacji.
  • w wynikach rejestrowych w Niemczech w roku 2018 uzyskała średni plon ponad 135dt/ha suchego ziarna
  • zawsze zdrowa, piękna kolba z ziarniakami o wysokiej masie tysiąca ziaren.

Zalecana obsada i gleba

  • ziarno 80 000 - 85 000 szt./ha
  • gleby średnie i dobre

Wyniki doświadczeń

Plon i wilgotność ziarna, doświadczenia rozwojowe Syngenta Polska 2018

Kukurydza SY Boost odmiana na ziarno - Plon i wilgotność ziarna, doświadczenia rozwojowe Syngenta Polska 2018

Plon i wilgotność ziarna, doświadczenia rozwojowe Syngenta Polska 2018

Kukurydza SY Boost odmiana na ziarno - Plon i wilgotność ziarna, doświadczenia rozwojowe Syngenta Polska 2019