SY Boost FAO 250

Przeznaczenie

 • odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC)
 • ziarno

Cechy odmiany

 • w doświadczeniach wdrożeniowych w Polsce 2018-2019 uzyskiwała bardzo dobre plony ziarna
 • odmiana najwyższy potencjał pokazuje na dobrych stanowiskach
 • odmiana bardzo szybko oddaje wodę w końcowym stadium wegetacji.
 • w wynikach rejestrowych w Niemczech w roku 2018 uzyskała średni plon ponad 135dt/ha suchego ziarna
 • zawsze zdrowa, piękna kolba z ziarniakami o wysokiej masie tysiąca ziaren.

Warunki uprawy

 • ziarno 80 000 - 85 000 szt./ha
 • gleby średnie i dobre

Charakterystyka kolby

Kolba typu flex
Ziarno typu flint/dent
kolba typu flexziarno  
typu dent

Plonowanie

Plon i wilgotność ziarna, doświadczenia rozwojowe Syngenta Polska 2019
 • SY Boost
 • Wzorzec
Plon i wilgotność ziarna, doświadczenia CCA COBORU 2020
 • SY Boost
 • Wzorzec