You are here

Quilt Xcel 263,8 SE| Syngenta

Quilt Xcel – korzyści nowej technologii

Quilt Xcel - to fungicyd przeznaczony do zwalczania chorób grzybowych kukurydzy. Zawiera 2 sprawdzone substancje aktywne (azoksystrobinę i propikonazol) doskonale uzupełniające się ze względu na różne mechanizmy działania. Dzięki takiemu połączeniu Quilt Xcel zapewni rolnikom wiele korzyści.

 • Nowość na rynku kukurydzy
  Dostęp do produktów nowej technologii - fungicydów, które umożliwią zarządzanie plonem oraz jego jakością.
 • Skuteczność w zwalczaniu chorób grzybowych
  Zabieg fungicydowy zapewni ochronę kukurydzy przez chorobami grzybowymi: drobną plamistością liści kukurydzy oraz żółtą plamistością liści kukurydzy, a dodatkowo pozwoli ograniczyć występowanie fuzariozy kolb i łodyg.
 • Wyższa odporność roślin na stres
  Quilt Xcel poprawia ogólną kondycję roślin, wzmacnia system korzeniowy, łodygi oraz liście. Dzięki temu zapewnia wyższą odporność roślin na stres suszy oraz wysokich temperatur.
 • Wyższy plon
  Doświadczenia Syngenta w Polsce wykazały, że kukurydza traktowana fungicydem Quilt Xcel zawiązuje średnio 5 ziarniaków więcej w rzędzie, co w przeliczeniu daje o 1,5 tony wyższy plon z hektara.
 • Plon wolny od chorób
  Stosowanie fungicydu Quilt Xcel zmniejsza ilość mykotoksyn w zbieranym plonie oraz pozwala uzyskać ziarno najwyższej jakości.
 • Elastyczność wykonania zabiegu
  Produkt może być stosowany w dwóch różnych fazach rozwojowych kukurydzy, co pozwala zastosować go we wszystkich gospodarstwach nawet tych, które nie posiadają specjalistycznego sprzętu wysokokołowego.

O produkcie

Quilt Xcel 263,8 SE jest środkiem grzybobójczym o działaniu układowym w formie zawiesino-emulsji do rozcieńczania wodą. Przeznaczony jest do stosowania głównie zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie kukurydzy przed chorobami powodowanymi przez grzyby.

Kiedy i w jakiej dawce stosować Quilt Xcel?

W zależności od efektu, który chcesz osiągnąć w uprawie kukurydzy oraz dostępnego w gospodarstwie sprzętu do wykonania zabiegu, fungicyd Quilt Xcel ma w praktyce dwa możliwe terminy stosowania.

4 zalety wczesnego stosowania Quilt Xcel

Młyny rekomendują Quilt Xcel

Zalety późnego stosowania

Późne stosowanie fungicydu Quilt Xcel oprócz efektu plonotwórczego ma jeszcze większy wpływ na jakość plonu handlowego. Dzięki właściwościom skutecznie ograniczającym rozwój infekcji grzybowych Quilt Xcel pozwala uzyskać plon ziarna i kiszonki wolny od chorób grzybowych.

Jest to szczególnie ważna zaleta w aspekcie żerowania omacnicy prosowianki – najgroźniejszego szkodnika w uprawie kukurydzy, który jest już obecny w całej Polsce. Jej gąsienice wgryzając się w rośliny tworzą idealne warunki do rozwoju grzybów z rodzaju Fusarium. Dlatego też późne stosowanie Quilt Xcel ma ogromne znaczenie w ograniczaniu infekcji grzybowych powodowanych przez omacnicę.
 
Późne stosowanie Quilt Xcel skutecznie obniża poziom mykotoksyn w ziarnie. Przeprowadzone doświadczenia Syngenta wykazały, że:

 • plon ziarna pochodzący z roślin traktowanych fungicydem Quilt Xcel w czasie kwitnienia ma znacznie niższy poziom głównych mykotosyn: DON i ZEA w porównaniu z roślinami bez zastosowanego zabiegu ochrony fungicydowej
 • plon ziarna uzyskany z roślin traktowanych Quilt Xcel zawierał ponad 4 razy mniej mykotoksyn DON oraz blisko 3 razy mniej mykotoksyn ZEA.