NK Falkone FAO 230-240

Przeznaczenie

  • odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC)
  • ziarno

Cechy odmiany

  • stabilne plonowanie w różnych warunkach środowiskowych
  • szybkie oddawanie wody z ziarna
  • wysoka przydatność ziarna na młyn
  • dobra zdrowotność roślin i odporność na wyleganie łodygowe i korzeniowe
  • nadaje się na siewy na stanowiska wolno nagrzewające się

Charakterystyka kolby

Kolba typu flex
Ziarno typu flint
kolba typu flex ziarno typu flint

Warunki uprawy

  • 85 000 – 90 000 szt./ha
  • wszystkie gleby z wyjątkiem lekkich

Plonowanie

Plon ziarna, COBORU 2011-2012
(grupa wczesna)
Plon i wilgotność ziarna, Syngenta 2013
(6 lokalizacji)