You are here

Spyrale | Syngenta

SPYRALE – Profil produktu

Substancje czynne fenpropidyna (związek z grupy morfolin) – 375 g/l,
difenokonazol (związek z grupy triazoli) – 100 g/l
Formulacja koncentrat do sporządzenia emulsji wodnej (EC)
Uprawa burak cukrowy
Dawka 1 l/ha
Sposób działania zapobiegawczo lub interwencyjnie
Okres karencji 28 dni – okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru
Spektrum działania chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka, rdza buraka, brunatna plamistość liści
Ilość zabiegów maksymalnie dwa razy w sezonie

Charakterystyka produktu

  • Nowa substancja aktywna w uprawie buraka cukrowego – fenpropidyna (związek z grupy morfolin).
  • Zwalcza szerokie spektrum chorób – chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka, rdza buraka, brunatna plamistość liści.
  • Dwie substancje aktywne z dwóch grup chemicznych wzajemnie uzupełniających się. Działają zarówno zapobiegawczo, jak i interwencyjnie.
  • Preparat sprawdzony w Polsce w 2016 r. W niektórych regionach kraju, chwościk już uodpornił się na niektóre substancje aktywne stosowane od wielu lat. W takich przypadkach, koniecznie należy sięgnąć po nowe preparaty, aby uniknąć odporności i uzyskać wysoki plon. SPYRALE 475EC rozwiązuje ten problem dzięki nowym substancjom aktywnym. SPYRALE 475EC to fundament w ochronie buraka cukrowego w innych krajach, takich jak Francja, Wielka Brytania czy Niemcy.

Skuteczność zwalczania chwościka przez różne substancje aktywne

Źródło: Doświadczenia własne, Kaźmierz k/ Szamotuł, 2016

Wpływ ochrony fungicydowej na plon korzeni i cukru

Źródło: Doświadczenia własne, Kaźmierz k/ Szamotuł, 2016. Plon cukru z kontroli 100% = 11,42 tony

Choroby grzybowe w uprawie buraka cukrowego

Chwościk burakaCercospora beticola
Na liściach widoczne są okrągłe, szare plamy (2-3 mm). Przy silnym porażeniu plamy się łączą. Liście szybko usychają. Choroba postępuje od liści zewnętrznych do wewnętrznych. Rozwojowi choroby sprzyja wilgotna i ciepła pogoda (temperatura powyżej 25 °C i 100% wilgotność powietrza – ciepłe noce). Choroba gospodarczo bardzo ważna. Powoduje znaczne straty plonu korzeni (do 35%) i zawartości cukru (do 2%). Zwalczamy fungicydem SPYRALE 475EC. Wykorzystujemy odmiany odporne na tą chorobę.

Brunatna plamistość liściRamularia beticola
Na liściach widoczne nieregularne, jasnobrązowe plamy (5-10 mm) o niewyraźnej brązowej krawędzi. Plamy łączą się przy postępującym porażeniu. Liście usychają i powodują pękanie obumarłej tkanki. Zwalczamy fungicidem SPYRALE 475EC. Wykorzystujemy odmiany o podwyższonej tolerancji.

Mączniak prawdziwy buraka Erysiphe betae
Na wierzchniej powierzchni liści, widoczne są szarobiałe krostki łączące się w późniejszej fazie rozwojowej tworząc mączysty nalot. Czasem porażenie występuje na spodniej stronie liścia. Przy silnym porażeniu liście żółkną i więdną. Rozwojowi choroby sprzyjają: wysokie temperatury, niski poziom opadów, duże wahania temperatur między dniem a nocą, rosa oraz wysokie dawki nawozów azotowych. Stosowane fungicydy skutecznie ograniczają rozwój tej choroby.

Rdza burakaUromyces betae
Na powierzchni liści środkowych i zewnętrznych widoczne są rdzawo-brązowe krostki (1 mm), a później rdzawo brązowy nalot. Młode liście kędzierzawią się i żółkną. Mocno porażone więdną, usychają i obumierają. Rozwojowi choroby sprzyjają nadmierne dawki azotu, wysoka wilgotność powietrza przy temperaturze od 10 do 20°C. Stosowanie fungicydów przeciw chwościkowi bardzo mocno ogranicza również rozwój rdzy.

Filmy