You are here

Oceń ryzyko wylegania na swoim polu

Skorzystaj z aplikacji, aby ocenić ryzyko wylegania i sprawdź jak najlepiej zabezpieczyć przed nim swoje zboże

Kliknij, aby pobrać aplikację i ocenić ryzyko wylegania na swoim polu!