You are here

Czym różni się Moddus od CCC?

Cała rodzina produktów Moddus opiera się o substancję aktywną trineksapak etylu natomiast CCC to inaczej chlorek chloromekwatu, który jest substancją z innej grupy chemicznej, toteż sposób działania jest nieco inny. Obie substancje działają w innych miejscach łańcucha tworzenia giberelin, mimo że są inhibitorami syntezy giberelin. Efekt działania jest zbliżony, jednakże w zależności od warunków aplikacji i warunków stosowania również efekt finalny nie jest identyczny.

Czy lepiej stosowac Moddus solo, czy mieszać z CCC?

Odpowiedź na to pytanie jest złożona, ponieważ bardzo dużo zależy od momentu aplikacji, warunków okołozabiegowych oraz dawek obu preparatów. Wiele doświadczeń polowych potwierdza wysoką skuteczność preparatu Moddus stosowanego solo jak i z dodatkiem CCC. W strefie klimatu łagodnego (Niemcy, Francja) mały dodatek (ok 300-350 g/ha chlorku chloromekwatu do 0,3l preparatu Moddus we wczesnym zabiegu, przynosi delikatną poprawę plonowania, ale w terminach powyżej pierwszego kolanka, wykazuje działanie pogarszające plonowanie. Dlatego jeśli zabieg ma być nieco późniejszy niż w terminie optymalnym zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie aplikacja preparatu Moddus solo.

Czy Moddus działa przy dużym zachmurzeniu?

Działanie wszystkich regulatorów bez wyjątku wzmagane jest przy intensywnej fotosyntezie w roślinie. W dni pochmurne zarówno procesy fotosyntentyczne jak i transpiracja ulegają spowolnieniu, co powoduje wolniejsze przemieszanie się soków komórkowych i wolniejszy przyrost na długość rośliny. Skutkuje to zmniejszeniem, a właściwie przesunięciem w czasie roli regulatorów w roślinie. Dlatego efekt regulacyjny w pochmurne dni nie jest tak wyraźnie widoczny, jak przy pełnym nasłonecznieniu. Nie zmienia to faktu, że Moddus działa również w pochmurne dni.

W jakich temperaturach stosować Moddus?

Moddus może być stosowany w szerokim zakresie temperatur jak większość regulatorów wzrostu i w zależności od formulacji, której używamy. Moddus Start jest bardzo elastyczną formulacją działającą już w bardzo niskich temperaturach rzędu 5 stopni Celsjusza, ale należy też pamiętać, o funkcjonowaniu samej rośliny w takich warunkach. Jeśli temperatury są niższe niż 10 stopni Celsjusza roślina w naturalny sposób przechodzi w tryb spowolnienia wegetacji. Jeśli zabieg ma być wykonany w takich warunkach i ma być skuteczny, to rośliny muszą mieć odpowiednią ilość słońca, oraz temperatury na pewną część dnia powinny być w łanie wyższe niż 10 stopni Celsjusza. Ta zasada dotyczy wszystkich regulatorów ponieważ siła ich działania zależy od siły produkcji rośliny. Im jest ona wyższa tym lepsze efekty widzimy.