You are here

Efekty zastosowania regulatorów wzrostu

  • Skrócone i pogrubione źdzbło - regulacja wzrostu roślin
  • Lepiej rozwinięty i silniejszy system korzeniowy
  • Mniejsze ryzyko wylegania

Efekty zastosowania regulatorów wzrostu

  • Skrócone i pogrubione źdzbło - regulacja wzrostu roślin
  • Lepiej rozwinięty i silniejszy system korzeniowy
  • Mniejsze ryzyko wylegania