You are here

 

Skracanie czy regulacja zbóż?Zasadniczym sposobem ograniczania ryzyka wylegania jest stosowanie środków, które zapobiegają wyleganiu.

Środki te nazywane są fachowo regulatorami wzrostu lub retardantami, ale mówi się też antywylegacze czy skracacze. „Antywylegacz” to również nazwa własna - marka konkretnych produktów firmy Nufarm, zawiejących chlorek chlormekwatu (Antywylegacz Płynny 675 i 725 SL). „Retardant” używa się raczej w literaturze naukowej, „skracacz” nie oddaje w pełni efektów działania tych środków. „Regulatory wzrostu” to również nazwa grupy herbicydów (o mechanizmie działania zbliżonym do działania retardantów).

Sam zabieg określa się jako regulacja wzrostu. skracanie lub po prostu zapobieganie wyleganiu. Potocznie najczęściej mówi się chyba o skracaniu zbóż, jednak dosłownie rozumiane jest nieco mylące, gdyż skrócenie źdźbła to tylko jeden z efektów zabiegu zapobiegania wyleganiu - równie ważne jest wzmocnienie i pogrubienie źdźbła, wyrównanie długości źdźbeł, wzmocnienie systemu korzeniowego, czyli całościowa regulacja „architektury łanu”.