You are here

Skracanie czy regulacja zbóż?

Zasadniczym sposobem ograniczania ryzyka wylegania jest stosowanie środków, które...

Jak działa regulator wzrostu?

Do najpopularniejszych substancji czynnych w regulacji wzrostu należą inhibitory...

Trzy kluczowe terminy

Faza krzewienia i strzelanie w źdźbło (faza początkowa i końcowa)

Jak rozpoznać właściwą fazę do zabiegu?

Kluczową kwestią dla skutecznego zapobiegania wyleganiu jest zastosowanie regulatora...