You are here

Rodentycyd Klerat KB

Klerat KB

Data ostatniej modyfikacji:
31.12.2019

Rodentycydy

Ogród i Działka

Substancja czynna: 

Kostki woskowe Klerat KB to gotowa do użycia trutka w postaci kostek woskowych zawierająca 0,05 g/kg brodifakum służąca jako środek gryzonibójczy do profesjonalnego zwalczania szczurów i myszy wewnątrz pomieszczeń, na zewnątrz – wokół budynków oraz w kanałach ściekowych w celu ochrony zdrowia ludzi, zwierząt oraz ochrony produktów i materiałów.

  • Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.